Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Aktieägarna i PowerCell kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Ruskvädersgatan 12 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Klicka här för att anmäla dig digitalt till årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens beslutsförslag

Årsredovisning 2017