Per Wassén VD

Hemvist: Göteborg
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Civilekonom Handelshögskolan Göteborgs Universitet
Aktier: 200 000

Investmentdirektör på Volvo Group Venture Capital samt erfaren ordförande och ledamot i ett flertal venture-/start-up-bolag. Tidigare bland annat ansvarig för Strategi och Affärsutveckling för AB Volvo-koncernen. Gedigen kommersiell, industriell och finansiell erfarenhet.

Per Ekdunge Grundare, vVD & CTO, VD PowerCell Deutschland GmbH

Född: 1955.
Anställd sedan: 2008
Utbildning: Docent i elektrokemi vid KTH.
Aktier: 206 003

Mer än 30 års erfarenhet av bränslecells- och reformerutveckling. Docent i elektrokemi vid KTH. Tidigare karriär inom KTH, Volkswagen och Dechema i Tyskland och Volvo Technology där han bl.a. varit ansvarig för utveckling av bränsleceller, batterier samt alternativa drivlinor.

Andreas Bodén Director Sales & Aftermarket

Född: 1977.
Anställd: sedan 2009
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie doktor från KTH inom bränsleceller och reformerteknik.
Aktier: 10 000

Styrelseledamot på Vätgas Sverige med mångårig internationell erfarenhet inom utveckling av bränsleceller och bränslecellssystem. Tidigare befattning som projektansvarig på Volvo Technology för PEM-bränslecellsutveckling.

Karin Nilsson CFO, HR och IT-ansvarig

Född: 1969
Anställd: sedan 2015
Utbildning: Civilekonom
Aktier: 18 000

Mångårig internationell erfarenhet av finansiell- och operativ styrning. Tidigare befattningar som CFO på KVD Kvarndammen AB där hon även ansvarat för HR och IT och Business controller inom Sibelco Nordic AB och Gunnebo AB.

Robert Gustafsson COO

Född: 1957.
Anställd: sedan 2009
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Aktier: 60 000

Stor erfarenhet av att leda arbeten inom produktionsprocesser inbegripet produktions-, inköps- och processförbättringar. Tidigare befattningar såsom Director Operations på Saab samt medlem av den globala operativa ledningen för Emerson Process Management.

Karl Samuelsson Director Product Development

Född: 1971
Anställd: sedan 2016
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Aktier: 0

Mångårig erfarenhet av ledarskap inom produktutveckling. Tidigare befattningar bl.a som Senior Manager på Volvo Cars, Research & Development och Complexity Reduction Analyst på Ford Automotive group 

Charlotta Sahlin Director Marketing & Communication

Född: 1970
Anställd: sedan 2016
Utbildning: Fil.Kand. Marknadsföring och Kommunikation, Växjö Universitet
Aktier: 1 000

Omfattande erfarenhet av internationell marknadsföring och av att utveckla starka varumärken. Tidigare befattningar bl.a, Project Manager Strategy and Campaigns hos Saab Automobile, Brand Manager på Abba Seafood och Marketing & PR Director Pulsen (IT).