Finansiell kalender

2018-02-28
Bokslutskommuniké 2017
2018-04-18
Årsstämma 2018
PowerCells årsstämma 2018 kommer att äga rum den 18 april 2018, kl. 15.00-17.00 på PowerCell Sweden, Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.
2018-05-03
Delårsrapport Q1 2018
2018-08-23
Delårsrapport Q2 2018
2018-11-01
Delårsrapport Q3 2018